Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική

Δομή ΜΠΣ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στην Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική (Clinical Pharmacology and Therapeutics) και την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα κλινικής έρευνας και αρχών θεραπευτικής. Στόχος του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε επιστήμονες που επιθυμούν να ασχοληθούν στον χώρο του Φαρμάκου συνδυάζοντας την ερευνητική γνώση των βασικών επιστημών με τις ανάγκες της κλινικής ιατρικής και την εφαρμογή τους στην καθ’ ημέρα πράξη. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων-εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους:

α) Κύκλος θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων
Τα μαθήματα και σεμινάρια αυτού του κύκλου θα πραγματοποιηθούν από έλληνες και αλλοδαπούς, διεθνώς αναγνωρισμένους και καταξιωμένους, διδάσκοντες και αποσκοπούν στην εμβάθυνση των γνώσεων, την επιστημονική πληρότητα και την πολύπλευρη ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Κλινική Φαρμακολογία και την Θεραπευτική.

β) Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης
Ο κύκλος αυτός αποσκοπεί στη πρακτική εκπαίδευση και εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη διεξαγωγή κλινικών μελετών και περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση και συμμετοχή στην διεξαγωγή πολυεθνικών πολυκεντρικών μελετών σε επιλεγμένα πανεπιστημιακά νοσοκομεία καθώς και νοσοκομεία του ΕΣΥ της Χώρας, σε Πανεπιστημιακά εργαστήρια κλινικής φαρμακολογίας καθώς και σε αρμόδια τμήματα του ΕΟΦ.

γ) Πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση στην έρευνα
Η θεωρητική και κυρίως η πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα κλινικής έρευνας και θεραπευτικής των κυρίων νοσημάτων στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα έρευνας.Ο κύκλος αυτός αποτελεί βασικό συστατικό της απόκτησης επιστημονικού τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών και θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην πραγματοποίηση της ερευνητικής εργασίας τους και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.

Θεματικές Ενότητες

Μοριακή Φαρμακολογία
Μεταβολισμός Φαρμάκου
Ανάπτυξη Φαρμάκων και Ιατρική Βασισμένη στις Ενδείξεις
Φαρμακοκινητική
Φαρμακογενετική
Κλινικές Δοκιμασίες
Θεραπευτική
Φαρμακοεπαγρύπνιση

Ανά Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο
  • Ανάπτυξη Φαρμάκου. Προκλινικές μελέτες. Εργαστηριακές τεχνικές. Μοριακή βιολογία. Ανοσολογία. Ανοσοφαρμακολογία. Μοντέλα πειραματόζωων.

  • Αξιολόγηση νέων φαρμάκων. Κλινικές δοκιμές.

  • Βασικές έννοιες Κλινικής Φαρμακολογίας. Κλινική φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική. Επίβλεψη φαρμακευτικής αγωγής. Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων.

  • Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Αλληλεπίδραση Φαρμάκων και Διατροφής. Εμβρυοτοξικότητα - Τερατογένεση.Φάρμακα κατά την εγκυμοσύνη.

  • Αρχές χρήσης φαρμάκων. Φαρμακοεπαγρύπνηση.Φαρμακοοικονομία. Οικονομία της Υγείας

.
Β' Εξάμηνο
  • Φάρμακα παθήσεων του αναπνευστικού. Φάρμακα παθήσεων του πεπτικού σωλήνα. Θεραπεία ηπατικών νόσων. Φάρμακα και αλκοολισμός. Φάρμακα κατά των λοιμώξεων. Φάρμακα και αιμοποιητικό. Ψυχικά νοσήματα.

  • Φάρμακα παθήσεων του κυκλοφορικού. Αντινεοπλασματικά φάρμακα. Θεραπεία Ενδοκρινικών διαταραχών. Παθήσεις Νευρικού Συστήματος.Υπερλιπιδαιμίες.

  • Ρευματολογικές παθήσεις. Διουρητικά. Φάρμακα επί χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Φάρμακα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Φάρμακα και Αναισθησία.

  • Αρχές συνταγογραφίας - Evidence based Medicine. Ονοματολογία Φαρμάκων.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική (Clinical Pharmacology and Therapeutics)» αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Κλινικής Φαρμακολογίας.Συνδυάζει εκπαίδευση σε τομείς βασικής ερευνητικής γνώσης με εμπειρία σε θέματα κλινικής πράξης και θεραπευτικής.
Το Διδακτικό Προσωπικό αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες του χώρου από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Β. Αμερική. Η συμμετοχή Διεθνούς Διδακτικού προσωπικού δίνει την δυνατότητα στους πτυχιούχους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε κέντρα του εξωτερικού. Προσφέρει δυνατότητα εργασίας σε ένα ευρύ εργασιακό χώρο από την ακαδημαϊκή και την νοσοκομειακή ιατρική, την φαρμακοβιομηχανία και την έρευνα μέχρι την διοίκηση στο χώρο της υγείας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα), περιλαμβάνει συνολικά 70 Διδακτικές ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και 90 Διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης, η δε παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συνέχιση στα επόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεδομένου ότι σειρά μαθημάτων και εξετάσεων γίνονται στην Αγγλική γλώσσα από προσκεκλημένους επιστήμονες του χώρου από την Ευρώπη και την Β. Αμερική.

Στο τέλος του 1ου και 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου οι Σπουδαστές υποβάλλονται σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, η επιτυχία των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την συνέχιση στα επόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα και παρουσιάζουν μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή στο τέλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Στους επιτυχόντες απονέμεται ο τίτλος του "Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κλινική Φαρμακολογία- Θεραπευτική".

Για τους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, ενώ για τους αριστούχους προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών καθώς και η συνέχιση σε συνεργαζόμενα κέντρα του εξωτερικού.