Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική

Κύκλος Σπουδών 2021 - 2022

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θεματικών Κύκλων

5 - 7 Νοεμβρίου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
11.15-12.00 Ενημέρωση λειτουργία ΠΜΣ. Οράνωση -Προγραμματισμός Γραμματεία ΠΜΣ-
Ε Μανωλόπουλος
12.15-14.00 Εισαγωγή στην Φαρμακολογία Γ. Κολιός
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Βασικές Αρχές Γενετικής Γ. Ράγια
18.15-20.00 Εισαγωγή στη Κλινική Φαρμακολογία Ε. Μανωλόπουλος


ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Βασικές αρχές Μοριακής Βιολογίας, Δομή και οργάνωση γονιδίων Α. Γαλάνης
Aντιγραφή DNA, Μεταγραφή, πρωτεϊνική σύνθεση
12.15-14.00 Αρχές και εφαρμογές των τεχνικών PCR και Real Time PCR Α. Γαλάνης
Βασικές εργαστηριακές τεχνικές μελέτης Νουκλεϊκών οξέων (Southern Blot, Northern Blot, Τεχνικές Ανασυνδυασμένου DNA, τεχνικές ανάλυσης πρωτεϊνών) - multiplex
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Αξιολόγηση νέων φαρμάκων Γ. Κολιός
18.15-20.00 Σύνδρομα, μονογονιδιακές παθήσεις και θεραπευτικές προεκτάσεις Γ. Ράγια


ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Φαρμακοκινητική Ι -Χορήγηση, απορρόφηση, κατανομή Ε. Μανωλόπουλος
12.15-14.00 Φαρμακοκινητική ΙΙ - Μεταβολισμός, Απέκριση Κ. Αρβανιτίδης

26 - 28 Νοεμβρίου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
11.15-11.30 Ενημέρωση Ε. Μανωλόπουλος
11.30-14.00 Αξιολόγηση νέων φαρμάκων Ι Γ. Κολιός
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Βασικές έννοιες φαρμακοδυναμικής I Ε. Μανωλόπουλος
18.15-20.00 "Παράπλευρες" φαρμακολογικές δράσεις στη μοριακή δυναμική της αθηρωμάτωσης Ι. Τέντες


ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-14.00 Φλεγμονώδεις Αρθροπάθειες (ρευματοειδής αρθρίτιδα, φλεγμονώδεις σπονδυλαρθροπάθεις, κρυσταλλοειδείς αρθρίτιδες) Ν. Γαλανόπουλος
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Αξιολόγηση νέων φαρμάκων ΙΙ Γ. Κολιός
18.15-20.00 Βασικές έννοιες φαρμακοδυναμικής II Ε. Μανωλόπουλος


ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Ψηφιακός Ιατρικός φάκελος / Ιατρικές βάσεις δεδομένων Γ. Αναστασόπουλος
12.15-14.00 Μηχανισμοί και συστήματα επιδιόρθωσης βλαβών στο DNA Κ. Αρβανιτίδης

17-19 Δεκεμβρίου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
11.15-14.00 Εισαγωγή στη φαρμακογονιδιωματική και στην εξατομικευμένη φαρμακοθεραπεία Ε. Μανωλόπουλος
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-20.00 Πρακτική εξάσκηση εργαστηρίων :
α)Θεραπευτικής μέτρησης φαρμακών
β) φαρμακογονιδιωματικής
γ) κυτταροκαλλιεργειών
Κ. Αρβανιτίδης/
Γ. Ράγια /
Ε. Φιλίδου


ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-14.00 Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Πρωτοπαθές σύνδρομο Sjogren Ν. Γαλανόπουλος
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-19.00 Εμβόλια γενετικού υλικού Α. Χλίχλια
Ανοσοθεραπεία Καρκίνου
Κυτταροκαλλιέργειες
19.00-20.00 Συζήτηση θεμάτων μεταπτυχιακού Ε. Μανωλόπουλος


ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Εμβρυοτοξικότητα -Τερατογένεση - Γενικές αρχές - Παράγοντες και μηχανισμοί που καθορίζουν την εμβρυοτοξικότητα Π. Παυλίδης
Μοντέλα μελέτης εμβρυοτοξικότητας- συσχέτιση με τον άνθρωπο
12.15-14.00 Κλινικές εφαρμογές της φαρμακογονιδιωματικής Ι Γ. Ράγια

14-16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Φαρμακογονιδιωματική των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων Γ. Ράγια
12.15-14.00 Βασικές αρχές Επιδημιολογίας Ε. Νένα
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Πειραματικά Μοντέλα στην ανάπτυξη φαρμάκων του καρδιαγγειακού Ι. Μουρούζης
18.15-20.00 Τεχνητή Νοημοσύνη / Μηχανική Μάθηση: Εισαγωγή, εφαρμογή στην υγεία Γ. Ιωαννάκης


ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Φάρμακα και γονιμότητα Ν. Κουτλάκη
12.15-14.00 Μεταλλαξιγένεση – Καρκινογένεση Φαρμάκων Θ. Λιαλιάρης
Έλεγχος μεταλλαξιογόνων
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Βιολογία, Τεχνολογία, και Φαρμακολογία: 100 χρόνια πρόοδος Δ. Σταματιάδης
18.15-20.00 Πρακτική Άσκηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη / Μηχανική Μάθηση Γ. Ιωαννάκης


ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Η ιστική επιδιόρθωση-αναγέννηση ως στόχος νεότερων φαρμακολογικών προσεγγίσεων: το παράδειγμα της θυρεοειδικής ορμόνης Ι. Μουρούζης
12.15-14.00 Δράση φαρμάκων μέσω διέγερσης υποδοχέων. Δράση φαρμάκων μέσω ενζυμικών μηχανισμών Μ. Κόφφα
Δράση φαρμάκων μέσω των οδών μεταφοράς σήματος

4-6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Αντιαρρυθμικά φάρμακα Δ. Στάκος
12.15-14.00 Βασικές αρχές, έννοιες και μέθοδοι Φαρμακοεπιδημιολογίας Χ. Κοντογιώργης
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Βασικές αρχές στατιστικής Γ. Τρυψιάνης
18.15-20.00 Πειραματικά μοντέλα για την μελέτη παθοφυσιολογικών μηχανισμών και ανάπτυξη φαρμάκων Ο. Παγωνοπούλου


ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Ραδιοφάρμακα στην Ιατρική Απεικόνηση και στην Πυρηνική Ιατρική Α. Ζησιμόπουλος
12.15-14.00 Στατιστικές μέθοδοι στην ανάλυση κλινικών μελετών Γ. Τρυψιάνης
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Η νευρογένεση στη θεραπευτική της νευροεκφύλισης: νευροαναγεννητικά φάρμακα και νευροεμφυτεύματα Α. Γραβάνης
18.15-20.00 Νόσος Alzheimer: παθογενετικοί μηχανισμοί, φαρμακολογικές προεκτάσεις Σ. Ευθυμιόπουλος


ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Συστημική Πληροφορική Ν. Δόβρολης
12.15-14.00 Θεραπευτική και τοξικολογική μέτρηση φαρμάκων Ε. Μανωλόπουλος

25-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-14.00 Παρουσίαση πτυχιακών προηγούμενων κύκλων Ε. Μανωλόπουλος/ Γ.Κολιός/ Ι. Τέντες/ Σπουδαστές ΜΤΧ
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Βασικές αρχές, έννοιες και μέθοδοι Φαρμακοεπιδημιολογίας Χ. Κοντογιώργης
18.15-20.00 Ο ρόλος της Φαρμακοκινητικής και του Μεταβολισμού του φαρμάκου στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων Κ. Ταμβακόπουλος
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 SARS-CoV-2 και άλλοι κορωνοϊοί. Μοριακή ανάλυση, γενετικοί πολυμορφισμοί, αιτιοπαθογένεια της COVID-19 Ι. Καρακασιλιώτης
12.15-14.00 Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων Γ. Κολιός
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Εμβόλια και μονοκλωνικά αντισώματα για τον SARS-CoV-2 και την COVID-19: ανάλυση των όπλων μας κατά της πανδημίας Ε. Μανωλόπουλος
18.15-20.00 Παρουσιάσεις εργασιών "θεραπευτικής μέτρησης φαρμάκων" Σπουδαστές ΜΤΧ


ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-14.00 Παρουσιάσεις εργασιών "θεραπευτικής μέτρησης φαρμάκων " Σπουδαστές ΜΤΧ

11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
11.15-14.00 Εξετάσεις Α' εξαμήνου Ε. Μανωλόπουλος/ Σπουδαστές ΜΤΧ
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Θεραπεία επιληψίας Α. Τερζούδη
18.15-20.00 Αντιβιοτικά I Ε. Μαλτέζος


ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Διάγνωση, διαχείριση και θεραπεία ανοϊκών συνδρόμων Κ. Βαδικόλιας
12.15-14.00 Θεραπεία απομυελινωτικών νοσημάτων Ι. Ηλιόπουλος
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Αντιμυκητιασικά, αντιπαρασιτικά, και ανθελμινθικά φάρμακα Π. Ραφαηλίδης
Κρίσιμα θέματα στην αντιμικροβιακή θεραπεία
18.15-20.00 Αντιβιοτικά IΙ Ε. Μαλτέζος


ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Εμβόλια Π. Ραφαηλίδης
12.15-14.00 Αντικαταθλιπτικά φάρμακα Θ. Βορβολάκος

8-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
11.15-14.00 Η εντερική χλωρίδα ως συμβιοτικός οργανισμός Γ. Κολιός
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-17.00 Αντιικά φάρμακα για τον κορονοϊό Ε. Μανωλόπουλος
17.15-20.00 Αντιψυχωσικά φάρμακα Μ. Σαμακουρή
Θυμορρυθμιστικά φάρμακα


ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-14.00 Εισαγωγή στην παχυσαρκία – φάρμακα κατά της παχυσαρκίας Δ. Παπάζογλου
Διαγνωστικά κριτήρια, ταξινόμηση και παθοφυσιολογία ζαχαρώδη διαβήτη
Σακχαρώδης διαβήτης – θεραπευτική αντιμετώπιση
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Αγχολυτικά, υπνωτικά και απλά ηρεμιστικά Φάρμακα Θ. Βορβολάκος
18.15-20.00 Στεφανιαία νόσος Γ. Χαλικιάς


ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Αρτηριακή Υπέρταση – Αντιυπερτασικά φάρμακα Γ. Χαλικιάς
12.15-14.00 Φαρμακευτική αντισύλληψη και οικογενειακός προγραμματισμός Π. Τσικούρας

6-8 Μαΐου 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
11.15-12.00 Συνδυασμός ακτινο-χημειοθεραπείας Μ. Κουκουράκης
12.15-14.00 Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια: πρόληψη και θεραπεία Κ. Βαδικόλιας
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-17.00 Υπολιπιδαιμικά φάρμακα Γ. Ράγια
17.15-18.00 Φαρμακευτικές θεραπείες οφθαλμών Α. Παπανδρούδης
18.15-20.00 Εισαγωγή στην Ηθική των βιοεπιστημών και της ιατρικής Κ. Σιμόπουλος


ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Κλινικές εφαρμογές της φαρμακογονιδιωματικής: καρκίνος του μαστού και αντιρετροϊκά Γ. Ράγια
12.15-14.00 Φαρμακογονιδιωματική και ιατρική ακρίβειας των φαρμάκων του Καρδιαγγειακού συστήματος Ε. Μανωλόπουλος
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Αγχολυτικά, υπνωτικά και απλά ηρεμιστικά Φάρμακα ΙΙ Θ. Βορβολάκος
18.15-20.00 Νεφρική νόσος και φάρμακα Σ. Παναγούτσος
Νεφροτοξικότητα φαρμάκων


ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Παθοφυσιολογία Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης και πεπτικού έλκους Σ. Βραδέλης
12.15-14.00 Καρδιακή Ανεπάρκεια: Νοσολογία, σταδιοποίηση και θεραπεία Δ. Στάκος

20-22 ΜΑΙΟΥ 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-14.00 Φυσιολογία / λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού συστήματος Π. Στειρόπουλος
Συσκευές εισπνεομένων φαρμάκων
12.15-14.00 Βρογχικό Άσθμα: νοσολογία και θεραπεία
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Εισαγωγικές γνώσεις οικονομικής θεωρείας και βασικές αρχές επιχειρηματικότητας Γ. Βασιλόπουλος
Επιχειρηματικότητα και φάρμακο: υπάρχουν συνταγές επιτυχίας;
18.15-20.00 Αρχές συνταγογραφίας Γ. Κολιός


ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Φυματίωση: επιδημιολογία, κλινική εικόνα, διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση Σ. Ανευλαβής
12.15-14.00 Αξιολόγηση τεχνολογιών Υγείας Μ. Γείτονα
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Αντιπηκτικά Φάρμακα και οι κλινικές τους χρήσεις: Κολπική μαρμαρυγή, πνευμονική εμβολή, κα Σ. Κωνσταντινίδης
18.15-20.00 Βρογχοδιασταλτικά – Αντιφλεγμονώδη φάρμακα Σ. Ανευλαβής
Αντιβηχικά – Αποχρεμπτικά – Βλεννοδραστικά φάρμακα


ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Εφαρμογές της Ιατρικής Ακριβείας στη θεραπεία της επιληψίας Μ. Γώγου
12.15-14.00 Τρέχουσες και αναδυόμενες θεραπείες για τα νευρομυϊκά νοσήματα: Αλλάζοντας τη φυσική πορεία νοσημάτων

3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
11.15-12.00 Τα φάρμακα στον βαρέως πάσχοντα Β. Παπαϊωάννου
12.15-14.00 Φάρμακα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος Π. Χλωροπούλου
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Βασικές αρχές και σύγχρονες τάσεις στην θεραπεία νεοπλασματικών νόσων Ν. Ξενίδης
18.15-20.00 Κατηγορίες χημειοθεραπευτικών παραγόντων Ε. Μπιζιώτα


ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Θέματα ηθικής και δεοντολογίας κλινικών μελετών φαρμάκων Μ. Κατωτομιχελάκης
Τα μονοκλωνικά αντισώματα και άλλες σύγχρονες θεραπείες στη Λαρυγγολογία
12.15-14.00 Αντισυλληπτικά Ν. Κουτλάκη
Παχυσαρκία και Ορμονική Αντισύλληψη
14.00-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.15-18.00 Αντίγραφα, Βιοπαρόμοια, Βιοκαλύτερα φάρμακα Ε. Μανωλόπουλος
18.15-20.00 Θεραπεία Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου Κ. Μιμίδης


ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
10.15-12.00 Φάρμακα στην αναισθησία Π. Χλωροπούλου
12.15-13.00 Απο την αρχική ιδέα στη δημοσίευση: η Οδύσσεια της επιστημονικής έρευνας Ε. Μανωλόπουλος
13.15- 14.00 Σκιαγραφικά μέσα: Ανεπιθυμητες ενέργειες και αντιμετώπιση τους Ν. Κουρκουτσάκης