Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική

Εισαγωγή

Μήνυμα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

"Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική - Clinical Pharmacology and Therapeutics"

που οργανώνεται από το

Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική" είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο και νευραλγικό τομέα στον κλάδο της Υγείας. Η Κλινική Φαρμακολογία είναι η επιστήμη, η οποία επαληθεύει εφαρμόζοντας στην κλινική πράξη τα αποτελέσματα της Πειραματικής Φαρμακολογίας. Τις τελευταίες δεκαετίες νέα φάρμακα προστέθηκαν στην θεραπευτική φαρέτρα και η εξέλιξη της παθοφυσιολογίας οδήγησε στην καλλίτερη κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών των διαφόρων νοσημάτων και την ορθολογικότερη χρήση των φαρμάκων. Η ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας και της ανοσολογίας είχε ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη φαρμάκων που αλληλεπιδρούν με ειδικούς υποδοχείς, ενζυμικά συστήματα και ανοσολογικούς μηχανισμούς. Τέλος η αλματώδης πρόοδος της μοριακής ιατρικής και της βιοτεχνολογίας και η εισβολή τους στην θεραπευτική, οδήγησε στην ανατολή μιας νέας εποχής στη θεραπευτική, στην εποχή των βιολογικών θεραπειών. Έτσι νέοι κλάδοι της Φαρμακολογίας αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως η Φαρμακογονιδιωματική και η Ανοσοφαρμακολογία. Η Κλινική Φαρμακολογία με τις σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών, την συχνότερη χρήση των μετα-αναλύσεων και την συνεχιζόμενη Φαρμακοεπαγρύπνιση, μας βοήθησε να κατανοήσουμε περισσότερα για την χρήση των φαρμάκων στην κλινική πράξη.

Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις καθιστούν σήμερα αναγκαία την επιμόρφωση των επιστημόνων, που εμπλέκονται στον τομέα της κλινικής μελέτης του φαρμάκου, σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που εκτός της κλασσικής Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής πρέπει να περιλαμβάνει τομείς όπως, η μοριακή βιολογία, η ανοσολογία, η εργαστηριακή ιατρική η ιατρική στατιστική. Το παρόν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προσβλέποντας στην εκπλήρωση αυτών των στόχων περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων που καλύπτουν τους τομείς αυτούς. Επιπλέον η εξάσκηση στα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συνεργαζόμενων Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων καθώς και η δυνατότητα για πρακτική εκπαίδευση και εξειδίκευση τόσο σε Τμήματα Κλινικών Δοκιμών όσο και στο χώρο της Φαρμακοβιομηχανίας, ολοκληρώνει την θεωρητική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει την έδρα του στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και προσφέρει υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό και μεγάλη ποικιλία ερευνητικών δυνατοτήτων με εξαιρετική επιστημονική και ερευνητική υποδομή. Τέλος, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει στο επιστημονικό του δυναμικό διδάσκοντες και ερευνητές από σημαντικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Στόχος του Προγράμματός μας είναι η εκπαίδευση ικανών και ολοκληρωμένων επιστημόνων στον τομέα της Κλινικής Φαρμακολογίας, που θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να εργασθούν στον ευρύτερο χώρο της Υγείας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να διεκδικήσουν ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ εργασιακό χώρο που θα περιλαμβάνει από την ακαδημαϊκή και την νοσοκομειακή ιατρική μέχρι την φαρμακοβιομηχανία, και από την έρευνα στο χώρο του φαρμάκου μέχρι την διοίκηση στο χώρο της υγείας.

Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα εξετάζοντας προσεκτικά τις δυνατότητες που παρέχει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική" και θα ήταν χαρά μας να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.

Με εκτίμηση

Ευάγγελος Μανωλόπουλος

Καθηγητής Φαρμακολογίας Δ.Π.Θ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος και Διευθυντής του Προγράμματος

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
PDF

Κανονισμός του Μεταπτυχιακού
PDF

Επιτροπές του Μεταπτυχιακού
PDF
Οικονομικός απολογισμός 2012-2018 ΠΡΟ 4485

Οικονομικός απολογισμός 2018- ΜΕΤΑ 4485