Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική

Επικοινωνία

Μ.Π.Σ. "Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική"
Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Δραγάνα, 68100, Αλεξανδρούπολη
Τηλ: 25510-30541
E-mail: Clinical_Pharmacology@hotmail.com