Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική

Κύκλος Σπουδών 2018 - 2019

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θεματικών Κύκλων

31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2019, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ 31 Οκτωβρίου 2019

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

12.15-14.00

Εγγραφή στο Μεταπτυχιακό. Ενημέρωση λειτουργίας ΠΜΣ. Οργάνωση - Προγραμματισμός.

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής – Ε. Μανωλόπουλος

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Εισαγωγή στη Κλινική Φαρμακολογία (Ι)

Ε. Μανωλόπουλος

17.15-18.00

Εισαγωγή στη Κλινική Φαρμακολογία (ΙΙ)

Ε. Μανωλόπουλος

18.15-19.00

Εισαγωγή στην Φαρμακολογία (Ι)

Γ. Κολιός

19.15-20.00

Εισαγωγή στην Φαρμακολογία (ΙΙ)

Γ. ΚολιόςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Νοεμβρίου 2019

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Βασικές αρχές Μοριακής Βιολογίας, Δομή και οργάνωση γονιδίων

Α. Γαλάνης

11.15-12.00

Aντιγραφή DNA, Μεταγραφή, πρωτεϊνική σύνθεση

Α. Γαλάνης

12.15-13.00

Αρχές και εφαρμογές των τεχνικών PCR και Real Time PCR

Α. Γαλάνης

13.15-14.00

Βασικές εργαστηριακές τεχνικές μελέτης Νουκλεϊκών οξέων (Southern Blot, Northern Blot, Τεχνικές Ανασυνδυασμένου DNA, τεχνικές ανάλυσης πρωτεϊνών) - multiplex

Α. Γαλάνης

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Εισαγωγή στην πρωτεϊνική βιοχημεία (I)

K. Αρβανιτίδης

17.15-18.00

Εισαγωγή στην πρωτεϊνική βιοχημεία (IΙ)

K. Αρβανιτίδης

18.15-19.00

Τεχνικές ανάλυσης και μελέτης πρωτεϊνών (Ι)

K. Αρβανιτίδης

19.15-20.00

Τεχνικές ανάλυσης και μελέτης πρωτεϊνών (ΙΙ)

K. ΑρβανιτίδηςΣΑΒΒΑΤΟ 2 Νοεμβρίου 2019

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

"Παράπλευρες" φαρμακολογικές δράσεις στη μοριακή δυναμική της αθηρωμάτωσης" (I).

Ι. Τέντες

11.15-12.00

"Παράπλευρες" φαρμακολογικές δράσεις στη μοριακή δυναμική της αθηρωμάτωσης" (II).

Ι. Τέντες

12.15-13.00

Genome Biology and Personalized Medicine

Δ. Θάνος

13.15-14.00

Genome Biology and Personalized Medicine

Δ. Θάνος

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Φαρμακοκινητική - Απορρόφηση

Ε. Μανωλόπουλος

17.15-18.00

Φαρμακοκινητική - Κατανομή

Ε. Μανωλόπουλος

18.15-19.00

Φαρμακοκινητική - Μεταβολισμός

Κ. Αρβανιτίδης

19.15-20.00

Φαρμακοκινητική - Απέκκριση φαρμάκων

Κ. Αρβανιτίδης

28 Νοεμβρίου - 30 Νοεμβρίου 2019, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ 2 8 Νοεμβρίου 201 9

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

11.15-12.00

Συμμόρφωση – συνεργασία ασθενούς στην φαρμακευτική αγωγή.

Παράγοντες που την επηρεάζουν.

Σ. Θεοδωράκης

12.15-13.00

Μέθοδοι υπολογισμού της συμμόρφωσης του ασθενούς.

Σ. Θεοδωράκης

13.15-14.00

Μέθοδοι βελτίωσης της συμμόρφωσης και ‘εκπαίδευσης’ του ασθενούς

Σ. Θεοδωράκης

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Εισαγωγή στους μηχανισμούς ανοσιακής απόκρισης

Ν. Γαλανόπουλος

17.15-18.00

18.15-19.00

19.15-20.00ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 9 Νοεμβρίου 201 9

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Μοριακοί στόχοι και μηχανισμοί δράσης βιοδραστικών ενώσεων φυσικών προϊόντων

Α. Παππά

11.15-12.00

Α. Παππά

12.15-13.00

Βασικές έννοιες φαρμακοδυναμικής

Ε. Μανωλόπουλος

13.15-14.00

Ε. Μανωλόπουλος

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Ανοσοφαρμακολογία

Κ. Χλίχλια

17.15-18.00

Κυτταροκαλλιέργειες

Κ. Χλίχλια

18.15-19.00

Ανοσοθεραπεία Καρκίνου

Κ. Χλίχλια

19.15-20.00

Εμβόλια γενετικού υλικού

Κ. ΧλίχλιαΣΑΒΒΑΤΟ 30 Νοεμβρίου 201 9

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Πειραματικά μοντέλα για την μελέτη παθοφυσιολογικών μηχανισμών και ανάπτυξη φαρμάκων

Ο. Παγωνοπούλου

11.15-12.00

Ο. Παγωνοπούλου

12.15-13.00

Σύνδρομα, μονογονιδιακές παθήσεις και θεραπευτικές προεκτάσεις

Γ. Ράγια

13.15-14.00

Γ. Ράγια

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Συστημική Βιοπληροφορική

Ν. Δόβρολης

17.15-18.00

Ν. Δόβρολης

18.15-19.00

Μηχανισμοί και συστήματα επιδιόρθωσης βλαβών στο DNA

Κ. Αρβανιτίδης

19.15-20.00

Κ. Αρβανιτίδης

19 Δεκεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου 2019, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ 19 Δεκεμβρίου 2019

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

11.15-12.00

Βασικές έννοιες φαρμακοδυναμικής (II)

Ε. Μανωλόπουλος

12.15-13.00

Η ιστική επιδιόρθωση-αναγέννηση ως στόχος νεότερων φαρμακολογικών προσεγγίσεων: το παράδειγμα της θυρεοειδικής ορμόνης

Ι. Μουρούζης

13.15-14.00

Ι. Μουρούζης

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Βασικές αρχές ανάπτυξης φαρμάκων (I)

Γ. Κολιός

17.15-18.00

Βασικές αρχές ανάπτυξης φαρμάκων (II)

Γ. Κολιός

18.15-19.00

Βασικές αρχές στατιστικής

Γ. Τρυψιάνης

19.15-20.00

Στατιστικές μέθοδοι στην ανάλυση κλινικών μελετών

Γ. ΤρυψιάνηςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Δεκεμβρίου 2019

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Ο ρόλος της Φαρμακοκινητικής και του Μεταβολισμού του φαρμάκου στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων

Κ. Ταμβακόπουλος

11.15-12.00

Βιοδιαθεσιμότητα - Βιοϊσοδυναμία (bioequivalence)

Κ. Ταμβακόπουλος

12.15-13.00

Συγκριτικά test διαλυτοποίησης (dissolution tests) - Βιοδείκτες (biomarkers)

Κ. Ταμβακόπουλος

13.15-14.00

Αντιμετώπιση προβλημάτων φαρμακοθεραπείας από την πλευρά του Φαρμακοποιού

Τ. Τερζής

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Πειραματικά Μοντέλα στην ανάπτυξη φαρμάκων του καρδιαγγειακού

Ι. Μουρούζης

17.15-18.00

Ι. Μουρούζης

18.15-19.00

Αξιολόγηση νέων φαρμάκων (I)

Γ. Κολιός

19.15-20.00

Αξιολόγηση νέων φαρμάκων (II)

Γ. Κολιόςσαββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Εμβρυοτοξικότητα -Τερατογένεση - Γενικές αρχές -Παράγοντες και μηχανισμοί που καθορίζουν την εμβρυοτοξικότητα

Π. Παυλίδης

11.15-12.00

Μοντέλα μελέτης εμβρυοτοξικότητας- συσχέτιση με τον άνθρωπο

Π. Παυλίδης

12.15-13.00

Κλινικές δοκιμές (I)

Γ. Κολιός

13.15-14.00

Κλινικές δοκιμές (II)

Γ. Κολιός

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Άσκηση στην χρήση στατιστικών προγραμμάτων

Γ. Τρυψιάνης

17.15-18.00

Γ. Τρυψιάνης

18.15-19.00

Αντίγραφα – Βιοπαρόμοια – Βιοκαλύτερα Φάρμακα

Ε. Μανωλόπουλος

19.15-20.00

Ε. Μανωλόπουλος

16 Ιανουαρίου – 18 Ιανουαρίου 2020, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ 16 Ιανουαρίου 20 20

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

11.15-12.00

Μεταλλαξιγένεση – Καρκινογένεση φαρμάκων

Θ. Λιαλιάρης

12.15-13.00

Θ. Λιαλιάρης

13.15-14.00

Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων: Γενικά

Ε. Μανωλόπουλος

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Αιτιοπαθολογικοί Μηχανισμοί Φλεγμονής

Ν. Γαλανοπουλος

17.15-18.00

Ν. Γαλανοπουλος

18.15-19.00

Φλεγμονώδεις αρθροπάθειες και θεραπεία τους

Ν. Γαλανοπουλος

19.15-20.00

Ν. ΓαλανοπουλοςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 Ιανουαρίου 20 20

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Αντίγραφα – Βιοπαρόμοια – Βιοκαλύτερα Φάρμακα

Ε. Μανωλόπουλος

11.15-12.00

Ε. Μανωλόπουλος

12.15-13.00

Φάρμακα και γονιμότητα

Ν. Κουτλάκη

13.15-14.00

Ν. Κουτλάκη

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Εισαγωγή στην Φαρμακογονιδιωματική και την Εξατομικευμένη Φαρμακοθεραπεία

Ε. Μανωλόπουλος

17.15-18.00

Ε. Μανωλόπουλος

18.15-19.00

Κλινικές Εφαρμογές Φαρμακογονιδιωματικής Ι

Γ. Ράγια

19.15-20.00

Γ. ΡάγιαΣΑΒΒΑΤΟ 18 Ιανουαρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Δράση φαρμάκων μέσω διέγερσης υποδοχέων. Δράση φαρμάκων μέσω ενζυμικών μηχανισμών

Μ. Κόφφα

11.15-12.00

Δράση φαρμάκων μέσω των οδών μεταφοράς σήματος

Μ. Κόφφα

12.15-13.00

Πρακτικές τεχνικές και προσεγγίσεις φαρμακολογικής έρευνας

Γ. Ράγια

13.15-14.00

Ε. Φιλίδου

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Διαδικασία Αδειοδότησης Φαρμακευτικών Προϊόντων

Δ. Κούβελας

17.15-18.00

Δ. Κούβελας

18.15-19.00

Διαδικασία Αξιολόγησης και αποζημίωσης Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΗΤΑ, Health Technology Assessment)

Δ. Κούβελας

19.15-20.00

Δ. Κούβελας

6 Φεβρουαρίου – 8 Φεβρουαρίου 2020, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

5 Μαρτίου – 7 Μαρτίου 2020, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

2 Απριλίου – 4 Απριλίου 2020, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

7 Μαΐου – 9 Μαΐου 2020, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

21 Μαΐου – 23 Μαΐου 2020

11 Ιουνίου – 13 Ιουνίου 2020