Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική

Κύκλος Σπουδών 2019 - 2020

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θεματικών Κύκλων

31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2019, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ 31 Οκτωβρίου 2019

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

12.15-14.00

Εγγραφή στο Μεταπτυχιακό. Ενημέρωση λειτουργίας ΠΜΣ. Οργάνωση - Προγραμματισμός.

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής – Ε. Μανωλόπουλος

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Εισαγωγή στη Κλινική Φαρμακολογία (Ι)

Ε. Μανωλόπουλος

17.15-18.00

Εισαγωγή στη Κλινική Φαρμακολογία (ΙΙ)

Ε. Μανωλόπουλος

18.15-19.00

Εισαγωγή στην Φαρμακολογία (Ι)

Γ. Κολιός

19.15-20.00

Εισαγωγή στην Φαρμακολογία (ΙΙ)

Γ. ΚολιόςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Νοεμβρίου 2019

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Βασικές αρχές Μοριακής Βιολογίας, Δομή και οργάνωση γονιδίων

Α. Γαλάνης

11.15-12.00

Aντιγραφή DNA, Μεταγραφή, πρωτεϊνική σύνθεση

Α. Γαλάνης

12.15-13.00

Αρχές και εφαρμογές των τεχνικών PCR και Real Time PCR

Α. Γαλάνης

13.15-14.00

Βασικές εργαστηριακές τεχνικές μελέτης Νουκλεϊκών οξέων (Southern Blot, Northern Blot, Τεχνικές Ανασυνδυασμένου DNA, τεχνικές ανάλυσης πρωτεϊνών) - multiplex

Α. Γαλάνης

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Εισαγωγή στην πρωτεϊνική βιοχημεία (I)

K. Αρβανιτίδης

17.15-18.00

Εισαγωγή στην πρωτεϊνική βιοχημεία (IΙ)

K. Αρβανιτίδης

18.15-19.00

Τεχνικές ανάλυσης και μελέτης πρωτεϊνών (Ι)

K. Αρβανιτίδης

19.15-20.00

Τεχνικές ανάλυσης και μελέτης πρωτεϊνών (ΙΙ)

K. ΑρβανιτίδηςΣΑΒΒΑΤΟ 2 Νοεμβρίου 2019

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

"Παράπλευρες" φαρμακολογικές δράσεις στη μοριακή δυναμική της αθηρωμάτωσης" (I).

Ι. Τέντες

11.15-12.00

"Παράπλευρες" φαρμακολογικές δράσεις στη μοριακή δυναμική της αθηρωμάτωσης" (II).

Ι. Τέντες

12.15-13.00

Genome Biology and Personalized Medicine

Δ. Θάνος

13.15-14.00

Genome Biology and Personalized Medicine

Δ. Θάνος

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Φαρμακοκινητική - Απορρόφηση

Ε. Μανωλόπουλος

17.15-18.00

Φαρμακοκινητική - Κατανομή

Ε. Μανωλόπουλος

18.15-19.00

Φαρμακοκινητική - Μεταβολισμός

Κ. Αρβανιτίδης

19.15-20.00

Φαρμακοκινητική - Απέκκριση φαρμάκων

Κ. Αρβανιτίδης

28 Νοεμβρίου - 30 Νοεμβρίου 2019, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ 2 8 Νοεμβρίου 201 9

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

11.15-12.00

Συμμόρφωση – συνεργασία ασθενούς στην φαρμακευτική αγωγή.

Παράγοντες που την επηρεάζουν.

Σ. Θεοδωράκης

12.15-13.00

Μέθοδοι υπολογισμού της συμμόρφωσης του ασθενούς.

Σ. Θεοδωράκης

13.15-14.00

Μέθοδοι βελτίωσης της συμμόρφωσης και ‘εκπαίδευσης’ του ασθενούς

Σ. Θεοδωράκης

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Εισαγωγή στους μηχανισμούς ανοσιακής απόκρισης

Ν. Γαλανόπουλος

17.15-18.00

18.15-19.00

19.15-20.00ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 9 Νοεμβρίου 201 9

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Μοριακοί στόχοι και μηχανισμοί δράσης βιοδραστικών ενώσεων φυσικών προϊόντων

Α. Παππά

11.15-12.00

Α. Παππά

12.15-13.00

Βασικές έννοιες φαρμακοδυναμικής

Ε. Μανωλόπουλος

13.15-14.00

Ε. Μανωλόπουλος

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Ανοσοφαρμακολογία

Κ. Χλίχλια

17.15-18.00

Κυτταροκαλλιέργειες

Κ. Χλίχλια

18.15-19.00

Ανοσοθεραπεία Καρκίνου

Κ. Χλίχλια

19.15-20.00

Εμβόλια γενετικού υλικού

Κ. ΧλίχλιαΣΑΒΒΑΤΟ 30 Νοεμβρίου 201 9

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Πειραματικά μοντέλα για την μελέτη παθοφυσιολογικών μηχανισμών και ανάπτυξη φαρμάκων

Ο. Παγωνοπούλου

11.15-12.00

Ο. Παγωνοπούλου

12.15-13.00

Σύνδρομα, μονογονιδιακές παθήσεις και θεραπευτικές προεκτάσεις

Γ. Ράγια

13.15-14.00

Γ. Ράγια

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Συστημική Βιοπληροφορική

Ν. Δόβρολης

17.15-18.00

Ν. Δόβρολης

18.15-19.00

Μηχανισμοί και συστήματα επιδιόρθωσης βλαβών στο DNA

Κ. Αρβανιτίδης

19.15-20.00

Κ. Αρβανιτίδης

19 Δεκεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου 2019, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ 19 Δεκεμβρίου 2019

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

11.15-12.00

Βασικές έννοιες φαρμακοδυναμικής (II)

Ε. Μανωλόπουλος

12.15-13.00

Η ιστική επιδιόρθωση-αναγέννηση ως στόχος νεότερων φαρμακολογικών προσεγγίσεων: το παράδειγμα της θυρεοειδικής ορμόνης

Ι. Μουρούζης

13.15-14.00

Ι. Μουρούζης

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Βασικές αρχές ανάπτυξης φαρμάκων (I)

Γ. Κολιός

17.15-18.00

Βασικές αρχές ανάπτυξης φαρμάκων (II)

Γ. Κολιός

18.15-19.00

Βασικές αρχές στατιστικής

Γ. Τρυψιάνης

19.15-20.00

Στατιστικές μέθοδοι στην ανάλυση κλινικών μελετών

Γ. ΤρυψιάνηςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Δεκεμβρίου 2019

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Ο ρόλος της Φαρμακοκινητικής και του Μεταβολισμού του φαρμάκου στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων

Κ. Ταμβακόπουλος

11.15-12.00

Βιοδιαθεσιμότητα - Βιοϊσοδυναμία (bioequivalence)

Κ. Ταμβακόπουλος

12.15-13.00

Συγκριτικά test διαλυτοποίησης (dissolution tests) - Βιοδείκτες (biomarkers)

Κ. Ταμβακόπουλος

13.15-14.00

Αντιμετώπιση προβλημάτων φαρμακοθεραπείας από την πλευρά του Φαρμακοποιού

Τ. Τερζής

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Πειραματικά Μοντέλα στην ανάπτυξη φαρμάκων του καρδιαγγειακού

Ι. Μουρούζης

17.15-18.00

Ι. Μουρούζης

18.15-19.00

Αξιολόγηση νέων φαρμάκων (I)

Γ. Κολιός

19.15-20.00

Αξιολόγηση νέων φαρμάκων (II)

Γ. Κολιόςσαββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Εμβρυοτοξικότητα -Τερατογένεση - Γενικές αρχές -Παράγοντες και μηχανισμοί που καθορίζουν την εμβρυοτοξικότητα

Π. Παυλίδης

11.15-12.00

Μοντέλα μελέτης εμβρυοτοξικότητας- συσχέτιση με τον άνθρωπο

Π. Παυλίδης

12.15-13.00

Κλινικές δοκιμές (I)

Γ. Κολιός

13.15-14.00

Κλινικές δοκιμές (II)

Γ. Κολιός

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Άσκηση στην χρήση στατιστικών προγραμμάτων

Γ. Τρυψιάνης

17.15-18.00

Γ. Τρυψιάνης

18.15-19.00

Αντίγραφα – Βιοπαρόμοια – Βιοκαλύτερα Φάρμακα

Ε. Μανωλόπουλος

19.15-20.00

Ε. Μανωλόπουλος

16 Ιανουαρίου – 18 Ιανουαρίου 2020, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ 16 Ιανουαρίου 20 20

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

11.15-12.00

Μεταλλαξιγένεση – Καρκινογένεση φαρμάκων

Θ. Λιαλιάρης

12.15-13.00

Θ. Λιαλιάρης

13.15-14.00

Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων: Γενικά

Ε. Μανωλόπουλος

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Αιτιοπαθολογικοί Μηχανισμοί Φλεγμονής

Ν. Γαλανοπουλος

17.15-18.00

Ν. Γαλανοπουλος

18.15-19.00

Φλεγμονώδεις αρθροπάθειες και θεραπεία τους

Ν. Γαλανοπουλος

19.15-20.00

Ν. ΓαλανοπουλοςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 Ιανουαρίου 20 20

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Αντίγραφα – Βιοπαρόμοια – Βιοκαλύτερα Φάρμακα

Ε. Μανωλόπουλος

11.15-12.00

Ε. Μανωλόπουλος

12.15-13.00

Φάρμακα και γονιμότητα

Ν. Κουτλάκη

13.15-14.00

Ν. Κουτλάκη

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Εισαγωγή στην Φαρμακογονιδιωματική και την Εξατομικευμένη Φαρμακοθεραπεία

Ε. Μανωλόπουλος

17.15-18.00

Ε. Μανωλόπουλος

18.15-19.00

Κλινικές Εφαρμογές Φαρμακογονιδιωματικής Ι

Γ. Ράγια

19.15-20.00

Γ. ΡάγιαΣΑΒΒΑΤΟ 18 Ιανουαρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Δράση φαρμάκων μέσω διέγερσης υποδοχέων. Δράση φαρμάκων μέσω ενζυμικών μηχανισμών

Μ. Κόφφα

11.15-12.00

Δράση φαρμάκων μέσω των οδών μεταφοράς σήματος

Μ. Κόφφα

12.15-13.00

Πρακτικές τεχνικές και προσεγγίσεις φαρμακολογικής έρευνας

Γ. Ράγια

13.15-14.00

Ε. Φιλίδου

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Διαδικασία Αδειοδότησης Φαρμακευτικών Προϊόντων

Δ. Κούβελας

17.15-18.00

Δ. Κούβελας

18.15-19.00

Διαδικασία Αξιολόγησης και αποζημίωσης Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΗΤΑ, Health Technology Assessment)

Δ. Κούβελας

19.15-20.00

Δ. Κούβελας

6 Φεβρουαρίου – 8 Φεβρουαρίου 2020, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ 6 Φεβρουαρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

11.15-12.00

Κλινικές εφαρμογές φαρμακογονιδιωματικής: Αντιρετροϊκά φάρμακα

Γ. Ράγια

12.15-13.00

Έλεγχος μεταλλαξιογόνων – Θεωρία και Άσκηση

Θ. Λιαλιάρης

13.15-14.00

Θ. Λιαλιάρης

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Ανοσολογικές διαταραχές

Νοσήματα του Συνδετικού Ιστού

Ν. Γαλανόπουλος

17.15-18.00

Ν. Γαλανόπουλος

18.15-19.00

Ν. Γαλανόπουλος

19.15-20.00

Ν. ΓαλανόπουλοςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 Φεβρουαρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Βασικές Αρχές Επιδημιολογίας

Βασικές Αρχές Επιδημιολογίας

Ε. Νένα

11.15-12.00

Ε. Νένα

12.15-13.00

Σχεδιασμός νέων φαρμακομορίων με τη χρήση προγραμμάτων σε Η/Υ (Computer-Aided Drug Design)

Χ. Κοντογιώργης

13.15-14.00

Χ. Κοντογιώργης

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Επίδραση φαρμάκων στην κύηση

Γ. Γαλάζιος

17.15-18.00

Επίδραση φαρμάκων στο θηλασμό

Γ. Γαλάζιος

18.15-19.00

Ραδιοφάρμακα στην Ιατρική Απεικόνηση

Α. Ζησιμόπουλος

19.15-20.00

Ραδιοφάρμακα στην Πυρηνική Ιατρική

Α. Ζησιμόπουλοςσαββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Η νανοιατρική στην διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου

Μ. Γαζούλη

11.15-12.00

Μ. Γαζούλη

12.15-13.00

Στοχευμένες θεραπείες: νέες απόψεις, κυτταρικές θεραπείες, νανοτεχνολογικές προσεγγίσεις.

Μ. Γαζούλη

13.15-14.00

Μ. Γαζούλη

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Φαρμακοεπιτήρηση (Stewardship) και ασφάλεια ασθενών

Ζ.Δ. Πανά

17.15-18.00

Ζ.Δ. Πανά

18.15-19.00

Φαρμακογονιδιωματική των φαρμάκων του καρδιαγγειακού συστήματος

Ε. Μανωλόπουλος

19.15-20.00

Ε. Μανωλόπουλος

5 Μαρτίου – 7 Μαρτίου 2020, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ 05 Μαρτίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

11.15-12.00

Σημασία και οργάνωση της σύγχρονης πειραματικής – μεταφραστικής έρευνας.

Α. Παπαλόης

12.15-13.00

Παραδείγματα στην πειραματική εφαρμογή μιας ερευνητικής ιδέας.

Α. Παπαλόης

13.15-14.00

Τεχνολογία, καινοτομία και προ-κλινική έρευνα. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.

Α. Παπαλόης

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Βασικές αρχές χημειοθεραπείας νεοπλασματικών νόσων

Ν. Ξενίδης

17.15-18.00

Ν. Ξενίδης

18.15-19.00

Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη νέων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων

Ν. Ξενίδης

19.15-20.00

Ν. ΞενίδηςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 Μαρτίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Επίσκεψη στο εργοστάσιο της PHARMATHEN

E. Μανωλόπουλος

11.15-12.00

E. Μανωλόπουλος

12.15-13.00

E. Μανωλόπουλος

13.15-14.00

E. Μανωλόπουλος

14.00-16.15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Αντιαρρυθμικά φάρμακα

Δ. Στάκος

17.15-18.00

Δ.Στάκος

18.15-19.00

Αντιψυχωσικά

Μ. Σαμακουρή

19.15-20.00

Θυμορρυθμιστικά

Μ. ΣαμακουρήΣΑΒΒΑΤΟ 07 Μαρτίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Εισαγωγή στην παχυσαρκία – φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Δ. Παπαζογλου

11.15-12.00

Διαγνωστικά κριτήρια, ταξινόμηση και παθοφυσιολογία ζαχαρώδη διαβήτη

Δ. Παπαζογλου

12.15-13.00

Σακχαρώδης διαβήτης – θεραπευτική αντιμετώπιση

Δ. Παπαζογλου

13.15-14.00

Δ. Παπαζογλου

14.00-16.15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Φάρμακα του αυτόνομου νευρικού συστήματος

Π. Χλωροπούλου

17.15-18.00

Π. Χλωροπούλου

18.15-19.00

Παθοφυσιολογία ΓΟΠΝ και πεπτικού έλκους

Σ. Βραδέλης

19.15-20.00

Σ. Βραδέλης

Απρίλιος 2020, Διαδικτυακά μαθήματα

Σάββατο 11 Απριλίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

16.30-18.00

Θεραπεία απομυελινωτικών νοσημάτων

Ι. Ηλιόπουλος

18.15-20.00

Αναδυόμενες θεραπείες στα λευχαιμικά σύνδρομα

Ι. Κοτσιανίδης

Κυριακή 12 Απριλίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

11.00-13.00

Θεραπεία επιληψίας

Α. Τερζούδη

18.00-19.00

Φαρμακολογία του COVID-19

Α. Γραβάνης

19.15-21.00

Φάρμακα στην αναισθησία

Π. Χλωροπούλου

Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

18.00-20.00

Αντιβιοτικά I

Ε. Μαλτέζος

Τρίτη 14 Απριλίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

18.00-20.00

Αντιβιοτικά II

Ε. Μαλτέζος

Σάββατο 25 Απριλίου 2020

16:30-17:50

Αντικαταθλιπτικά φάρμακα

Γ. Αλεβιζόπουλος (καθ. ΕΚΠΑ)

18:00-20:00

Η νευρογένεση στη θεραπευτική της νευροεκφύλισης: νευροαναγεννητικά φάρμακα και νευροεμφυτεύματα

Α. Γραβάνης (καθ. Παν. Κρήτης)

Κυριακή 26 Απριλίου 2020

11:00-12:00

Θεραπεία ανοϊκών συνδρόμων

Κ. Βαδικόλιας (καθ. ΔΠΘ)

12:00-13:00

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια: θεραπεία και πρόληψη

17:00-18:45

Τα νουκλεϊκά οξέα ως φάρμακα

Α. Παπαπετρόπουλος (καθ. ΕΚΠΑ)

19:00-21:00

Νόσος Alzheimer: παθογενετικοί μηχανισμοί και φαρμακολογικές προεκτάσεις

Σ. Ευθυμιόπουλος (καθ. ΕΚΠΑ)

Μάϊος 2020, Διαδικτυακά μαθήματα

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Σάββατο 9 Μαΐου 2020

16.30-18.00

Στεφανιαία νόσος: Νοσολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση

Γ. Χαλικιάς , Επ. Καθ. Καρδιολογίας ΔΠΘ

18.15-20.00

Εισαγωγή στη φαρμακοεπιδημιολογία

Α . Δουρος , Επ. Καθ. Φαρμακοεπιδημιολογίας. Παν. McGill, CanadaΚυριακή 10 Μαΐου 2020

11.00-12.00

Νεφρική νόσος και φάρμακα

Σ. Παναγούτσος , καθ. Νεφρολογίας ΔΠΘ

12.15-13.00

Νεφροτοξικότητα φαρμάκων

16.30-17.15

Μια πρακτική προσέγγιση στις συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις. Α μέρος: θεωρία

Α. Κατσάνος , Κλινικός Ερευνητής, Παν. McMaster, Canada

17.30-18.30

Μια πρακτική προσέγγιση στις συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις. Β μέρος: πρακτική εξάσκηση

18.45-20.30

Διάγνωση, διαχείριση και θεραπεία ανοϊκών συνδρόμων

Κ. Βαδικόλιας, καθ. Νευρολογίας ΔΠΘΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Σάββατο 23 Μαΐου 2020

11.15-13.00

Θεραπεία Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

Κ. Μιμίδης, καθ. Παθολογίας, ΔΠΘ

17:00-18:15

Αγχολυτικά και υπνωτικά Φάρμακα

Θ. Βορβολάκος, επι. καθ. Ψυχιατρικής ΔΠΘ

18:30-20:30

Αντιπηκτικά Φάρμακα και οι κλινικές τους χρήσεις: Κολπική μαρμαρυγή, πνευμονική εμβολή, κα

Σ. Κωνσταντινίδης, καθ. Καρδιολογίας ΔΠΘΚυριακή 24 Μαΐου 2020

11.15-13.00

Καρδιακή Ανεπάρκεια: Νοσολογία, σταδιοποίηση και θεραπεία

Δ. Τζιακάς. καθ. Καρδιολογίας ΔΠΘ

17:00-18:45

Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης

Γ. Χαλικιάς, επ. καθ. Καρδιολογίας ΔΠΘ

19:00-20:30

Διουρητικά Φάρμακα

Ε. Μανωλόπουλος, καθ. Φαρμακολογίας ΔΠΘ

05 Ιουνίου – 07 Ιουνίου 2020, Διαδικτυακά μαθήματα

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

10.15-11.45

Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων

Γ. Κολιός, καθ. Φαρμακολογίας ΔΠΘ

12.00-13.30

Φυματίωση: επιδημιολογία, κλινική εικόνα, διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση

Σ. Ανεβλαβής, επ. καθ. Πνευμονολογίας, ΔΠΘ

16.15-17.15

Εισαγωγικές γνώσεις οικονομικής θεωρείας και βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

Γ. Βασιλόπουλος, Αν. Διευθύνων Σύμβουλος, Galenica AE

17.15-18.45

Επιχειρηματικότητα και φάρμακο: υπάρχουν συνταγές επιτυχίας;

19.00-20.45

Ιογενείς λοιμώξεις (+COVID-19) / Αντιϊκά Φάρμακα

Π. Παναγοπουλος, επ. καθ. Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, ΔΠΘΣάββατο 6 Ιουνίου 2020

11.15-13.00

Φυσιολογία / λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού συστήματος

Π. Στειρόπουλος, αν. καθ. Πνευμονολογίας, ΔΠΘ

Συσκευές εισπνεομένων φαρμάκων

17:00-18:45

Βρογχικό Άσθμα: νοσολογία και θεραπεία

Π. Στειρόπουλος, αν. καθ. Πνευμονολογίας, ΔΠΘ

19:00-20:45

Βρογχοδιασταλτικά – Αντιφλεγμονώδη φάρμακα

Σ. Ανεβλαβής, επ. καθ. Πνευμονολογίας, ΔΠΘ

Αντιβηχικά – Αποχρεμπτικά – Βλεννοδραστικά φάρμακαΚυριακή 7 Ιουνίου 2020

11.15-13.00

Αντιμυκητιασικά, αντιπαρασιτικά, αντιπρωτοζωικά και ανθελμινθικά φάρμακα

Π. Ραφαηλίδης, επ. καθ. Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, ΔΠΘ

Κρίσιμα θέματα στην αντιμικροβιακή θεραπεία

17:00-18:45

Αρχές συνταγογραφίας

Γ. Κολιός, καθ. Φαρμακολογίας ΔΠΘ

19:00-20:45

Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής εργασίας

Α. Αλεξίου-Χατζάκη, καθ. Φαρμακολογίας ΔΠΘ

19 Ιουνίου – 21 Ιουνίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

10.00-14.00

Παρουσίαση Πτυχιακών 8ου & 9ου Κυκλου

Ε. Μανωλόπουλος / Σπουδαστές ΜΤΧ

17.15-18.30

Φαρμακευτικές θεραπείες στις παθήσεις των οφθαλμών

Γ. Λαμπίρης, αν. Καθ Οφθαλμολογίας ΔΠΘ

18.30-19.45

Τα φάρμακα στον βαρέως πάσχοντα

Β. Παπαιωάννου, αν. Καθ. Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ

20:00-21.00

Θεραπευτική Μέτρηση Φαρμάκων

Ε. Μανωλόπουλος, καθ. Φαρμακολογίας ΔΠΘΣάββατο 20 Ιουνίου 2020

10.15-12.00

Συνδοιασμός ακτινο-χημειοθεραπείας

Μ. Κουκουράκης, καθ. Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ΔΠΘ

Απο την αρχική ιδέα στη δημοσίευση: η Οδύσσεια της επιστημονικής έρευνας

12.15-14.00

Εμβόλια

Π. Ραφαηλίδης, επ. καθ. Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, ΔΠΘ

17:15-19:00

Η πανδημία COVID-19 και ο μετασχηματισμός του R&D των φαρμακευτικών εταιρειών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων

Β. Μπαρούτσου, ιατρός, W. Europe Chief Scientific Officer, NOVARTIS

19:15-20:30

Σκιαγραφικά μέσα: Ανεπιθυμητες ενέργειες και αντιμετώπιση τους

Ν. Κουρκουτσάκης, αν. Καθ. Ακτινολογίας, ΔΠΘ

Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

11.15-13.00

Υπολιπιδαιμικά φάρμακα

Γ. Ράγια, Ph.D, Επιστ. Συνεργάτης εργ Φαρμακολογίας ΔΠΘ

17:15-18:30

Χρήση και ανεπιθύμητες ενέγειες φαρμάκων στην ΩΡΛ περιοχή

Η. Καραπάντζος, ιατρός ΩΡΛ, καθ. Διεθνούς Παν/μιου Ελλάδος

18:45-20:30

Η εντερική χλωρίδα ως συμβιοτικός οργανισμός

Γ. Κολιός, καθ. Φαρμακολογίας ΔΠΘ

Μικροβίωμα και φάρμακα

20:30-21:00

Συζήτηση Πτυχιακών / Οργανωτικά Θέματα εξετάσεων

Ε. Μανωλόπουλος, καθ. Φαρμακολογίας ΔΠΘ