Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική

Κύκλος Σπουδών 2020- 2021

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θεματικών Κύκλων

6 - 8 Νοεμβρίου 2020, Διαδικτυακή Συνεδρία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 Νοεμβρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Ενημέρωση λειτουργίας ΠΜΣ. Οργάνωση - Προγραμματισμός.

Γραμματεία ΠΜΣ –

Ε. Μανωλόπουλος

12.15-14.00

Εισαγωγή στην Φαρμακολογία

Γ. Κολιός

14.00-16.15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Βασικές Αρχές Γενετικής

Γ. Ράγια

18.15-20.00

Εισαγωγή στη Κλινική Φαρμακολογία

Ε. ΜανωλόπουλοςΣΑΒΒΑΤΟ 7 Νοεμβρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Βασικές αρχές Μοριακής Βιολογίας, Δομή και οργάνωση γονιδίων

Α. Γαλάνης

11.15-12.00

Aντιγραφή DNA, Μεταγραφή, πρωτεϊνική σύνθεση

Α. Γαλάνης

12.15-13.00

Αρχές και εφαρμογές των τεχνικών PCR και Real Time PCR

Α. Γαλάνης

13.15-14.00

Βασικές εργαστηριακές τεχνικές μελέτης Νουκλεϊκών οξέων (Southern Blot, Northern Blot, Τεχνικές Ανασυνδυασμένου DNA, τεχνικές ανάλυσης πρωτεϊνών) - multiplex

Α. Γαλάνης

14.00-16.15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

"Παράπλευρες" φαρμακολογικές δράσεις στη μοριακή δυναμική της αθηρωμάτωσης

Ι. Τέντες

18.15-20.00

Φαρμακοκινητική Ι – Χορήγηση, απορρόφηση, κατανομή

Ε. ΜανωλόπουλοςΚΥΡΙΑΚΗ 8 Νοεμβρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Λοιμώξεις και εμβόλια στην εγκυμοσύνη

Ε. Κοντομανώλης

12.15-14.00

Φαρμακοκινητική ΙΙ - Μεταβολισμός, Απέκριση

Κ. Αρβανιτίδης

27 - 29 Νοεμβρίου 2020, Διαδικτυακή Συνεδρία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Νοεμβρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.00-10.30

Ενημέρωση

Ε. Μανωλοπουλος

10.30-14.00

Φλεγμονώδεις αρθροπάθειες

Ν. Γαλανόπουλος

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Βασικές έννοιες φαρμακοδυναμικής I

Ε. Μανωλόπουλος

18.15-20.00

Βασικές αρχές ανάπτυξης φαρμάκων

Γ. ΚολιόςΣΑΒΒΑΤΟ 28 Νοεμβρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Πειραματικά μοντέλα για την μελέτη παθοφυσιολογικών μηχανισμών και ανάπτυξη φαρμάκων

Ο. Παγωνοπούλου

11.15-12.00

12.15-13.00

Αξιολόγηση νέων φαρμάκων

Γ. Κολιός

13.15-14.00

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

17.15-18.00

Μηχανισμοί και συστήματα επιδιόρθωσης βλαβών στο DNA

Κ. Αρβανιτίδης

18.15-19.00

19.15-20.00

Βασικές έννοιες φαρμακοδυναμικής II

Ε. ΜανωλόπουλοςΚΥΡΙΑΚΗ 29 Νοεμβρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Ψηφιακός Ιατρικός φάκελος / Ιατρικές βάσεις δεδομένων

Γ. Αναστασόπουλος

11.15-12.00

12.15-13.00

Σύνδρομα, μονογονιδιακές παθήσεις και θεραπευτικές προεκτάσεις

Γ. Ράγια

13.15-14.00

18 - 20 Δεκεμβρίου 2020, Διαδικτυακή Συνεδρία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 Δεκεμβρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.00-14.00

Νοσήματα του συνδετικού ιστού

Ν. Γαλανόπουλος

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.00-17.15

Pharmacogenetics topic introductory lecture: Clinical implementation of Pharmacogenetics in the Netherlands and in Europe

Ron van Schaik

17.30-20.00

Ο ρόλος της Φαρμακοκινητικής και του Μεταβολισμού του φαρμάκου στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων

Κ. Ταμβακόπουλος

Βιοδιαθεσιμότητα – Βιοϊσοδυναμία: Ειδικά θέματα

Συγκριτικά test διαλυτοποίησης (dissolution tests) - Βιοδείκτες (biomarkers)ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Δεκεμβρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-13.00

Εμβόλια γενετικού υλικού

Κ. Χλιχλια

Ανοσοθεραπεία Καρκίνου

Κυτταροκαλλιέργειες

13.15-14.00

Ενημέρωση

Ε. Μανωλόπουλος

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Εισαγωγή στην πρωτεϊνική βιοχημεία

Κ. Αρβανιτίδης

18.15-20.00

Τεχνικές ανάλυσης και μελέτης πρωτεϊνών

Κ. ΑρβανιτίδηςΚΥΡΙΑΚΗ 20 Δεκεμβρίου 2020

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Αξιολόγηση νέων φαρμάκων (2ο μέρος)

Γ. Κολιός

12.15-14.00

Εμβρυοτοξικότητα -Τερατογένεση - Γενικές αρχές - Παράγοντες και μηχανισμοί που καθορίζουν την εμβρυοτοξικότητα

Π. Παυλίδης

Μοντέλα μελέτης εμβρυοτοξικότητας- συσχέτιση με τον άνθρωπο

8 - 10 Ιανουαρίου 2021, Διαδικτυακή Συνεδρία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 Ιανουαρίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

SARS-CoV-2 και άλλοι κορωνοϊοί. Μοριακή ανάλυση, γενετικοί πολυμορφισμοί, αιτιοπαθογένεια της COVID-19

Ι. Καρακασιλιώτης

12.15-14.00

Εμβόλια και μονοκλωνικά αντισώματα για τον SARS-CoV-2 και την COVID-19: ανάλυση των όπλων μας κατά της πανδημίας

Ε. Μανωλόπουλος

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Νόσος Alzheimer: παθογενετικοί μηχανισμοί και φαρμακολογικές προεκτάσεις

Σ. Ευθυμιόπουλος

18.15-20.00

Ραδιοφάρμακα στην Ιατρική Απεικόνηση και στην Πυρηνική Ιατρική

Α. ΖησιμόπουλοςΣΑΒΒΑΤΟ 9 Ιανουαρίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Δράση φαρμάκων μέσω διέγερσης υποδοχέων. Δράση φαρμάκων μέσω ενζυμικών μηχανισμών

Μ. Κόφφα

Δράση φαρμάκων μέσω των οδών μεταφοράς σήματος

12.15-14.00

Φάρμακα και γονιμότητα

Ν. Κουτλάκη

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Εισαγωγή στη φαρμακογονιδιωματική και στην εξατομικευμένη φαρμακοθεραπεία

Ε. Μανωλόπουλος

18.15-20.00

Κλινικές εφαρμογές της φαρμακογονιδιωματικής Ι

Γ. ΡάγιαΚΥΡΙΑΚΗ 10 Ιανουαρίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Βασικές αρχές επιδημιολογίας

Ε. Νενα

12.15-14.00

Κλινικές εφαρμογές της φαρμακογονιδιωματικής ΙΙ

Γ. Ράγια

29-31 Ιανουαρίου 2021, Διαδικτυακή Συνεδρία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 Ιανουαρίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.00-11.15

Βασικές αρχές Επιδημιολογίας (2ο μέρος): Μεθοδολογία της έρευνας

Ε. Νένα

11.30-14.00

Μεταλλαξιγένεση – Καρκινογένεση Φαρμάκων

Θ. Λιαλιάρης

Έλεγχος μεταλλαξιογόνων

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Βασικές αρχές, έννοιες και μέθοδοι Φαρμακοεπιδημιολογίας

Χ. Κοντογιώργης

18.15-20.00

Βασικές αρχές στατιστικής

Γ. ΤρυψιάνηςΣΑΒΒΑΤΟ 30 Ιανουαρίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Στατιστικές μέθοδοι στην ανάλυση κλινικών μελετών

Γ. Τρυψιάνης

12.15-14.00

Βιολογία, Τεχνολογία, και Φαρμακολογία: 100 χρόνια πρόοδος

Δ. Σταματιάδης

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Κλινικές εφαρμογές της Φαρμακογονιδιωματικής (3ο μέρος)

Γ. Ράγια

18.15-20.00

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

Γ. ΚολιόςΚΥΡΙΑΚΗ 31 Ιανουαρίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Η νευρογένεση στη θεραπευτική της νευροεκφύλισης: νευροαναγεννητικά φάρμακα και νευροεμφυτεύματα

Α. Γραβάνης

12.15-14.00

Θεραπευτική και τοξικολογική μέτρηση φαρμάκων

Ε. Μανωλόπουλος

19-21 Φεβρουαρίου 2021, Διαδικτυακή Συνεδρία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Φεβρουαρίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-14.00

Παρουσίαση Πτυχιακών εργασιών προηγούμενων κύκλων

Ε. Μανωλόπουλος / Γ. Κολιός / Σπουδαστές ΜΤΧ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Σχεδιασμός νέων φαρμακομορίων με τη χρήση προγραμμάτων σε Η/Υ (Computer-Aided Drug Design)

Χ. Κοντογιώργης

18.15-20.00

Αντιαρρυθμικά φάρμακα

Δ. ΣτάκοςΣΑΒΒΑΤΟ 20 Φεβρουαρίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Πειραματικά Μοντέλα στην ανάπτυξη φαρμάκων του καρδιαγγειακού

Ι. Μουρούζης

12.15-14.00

Συστημική Πληροφορική

Ν. Δόβρολης

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Η ιστική επιδιόρθωση-αναγέννηση ως στόχος νεότερων φαρμακολογικών προσεγγίσεων: το παράδειγμα της θυρεοειδικής ορμόνης

Ι. Μουρούζης

18.15-20.00

Κλινικές εφαρμογές της Φαρμακογονιδιωματικής IV

Γ. ΡάγιαΚΥΡΙΑΚΗ 21 Φεβρουαρίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-14.30

Παρουσιάσεις εργασιών Θεραπευτικής και Τοξικολογικής Μέτρησης Φαρμάκων

Ε. Μανωλόπουλος / Σπουδαστές 11ου κυκλου ΜΤΧ

19 - 21 Μαρτίου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Μαρτίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-11.00

Συζήτηση - ενημέρωση

Ε. Μανωλόπουλος

11.15-14.00

Τα νουκλεϊκά οξέα ως φάρμακα

Α. Παπαπετρόπουλος

Φαρμακολογία των αέριων διαβιβαστών

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Φαρμακογονιδιωματική των αντιαιμοπεταλιακών και των αντιπηκτικών φαρμάκων

Ε. Μανωλόπουλος

18.15-20.00

Αντιβιοτικά I

Ε. ΜαλτέζοςΣΑΒΒΑΤΟ 20 Μαρτίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Η νανοιατρική στην διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου

Μ. Γαζούλη

12.15-13.00

Στοχευμένες θεραπείες: νέες απόψεις, κυτταρικές θεραπείες, νανοτεχνολογικές προσεγγίσεις.

13.15-14.00

Φαρμακογονιδιωματική των στατινών και των β-αναστολέων

Ε. Μανωλόπουλος

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Αντιβιοτικά II

Ε. Μαλτέζος

18.15-20.00

Αντιμυκητιασικά, αντιπαρασιτικά, και ανθελμινθικά φάρμακα

Π. Ραφαηλίδης

Κρίσιμα θέματα στην αντιμικροβιακή θεραπεία.ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Μαρτίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Αντιψυχωσικά

Μ. Σαμακουρή

Θυμορρυθμιστικά

12.15-14.00

Εμβόλια

Π. Ραφαηλίδης

16 - 18 Απριλίου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Απριλίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Λοιμώξεις μυοσκελετικού και αντιβιοτικά

Γ. Δρόσος

Τοπική αντιβίωση στην Ορθοπεδική

12.15-14.00

Φάρμακα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος

Π. Χλωροπούλου

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Βασικές αρχές και σύγχρονες τάσεις στην θεραπεία νεοπλασματικών νόσων

Ν. Ξενίδης

18.15-20.00

Κατηγορίες χημειοθεραπευτικών παραγόντων

Ε. ΜπιζιώταΣΑΒΒΑΤΟ 17 Απριλίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-14.00

Εισαγωγή στην παχυσαρκία – φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Δ. Παπάζογλου

Διαγνωστικά κριτήρια, ταξινόμηση και παθοφυσιολογία ζαχαρώδη διαβήτη

Σακχαρώδης διαβήτης – θεραπευτική αντιμετώπιση

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Αντισυλληπτικά

Ν. Κουτλάκη

18.15-20.00

Φάρμακα στην αναισθησία

Π. ΧλωροπούλουΚΥΡΙΑΚΗ 18 Απριλίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Στεφανιαία νόσος

Γ. Χαλικιάς

12.15-14.00

Αγχολυτικά, υπνωτικά και απλά ηρεμιστικά Φάρμακα

Θ. Βορβολάκος

07 - 09 Μαΐου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 Μαΐου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Αντικαταθλιπτικά φάρμακα

Θ. Βορβολάκος

12.15-14.00

Θεραπεία επιληψίας

Α. Τερζούδη

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.45

Βασικές αρχές έρευνας και συγγραφής επιστημονικής εργασίας

Γ. Δρόσος

18.00-20.00

Εφαρμογές της Ιατρικής Ακριβείας στη θεραπεία της επιληψίας

Μ. ΓώγουΣΑΒΒΑΤΟ 8 Μαΐου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Αρτηριακή Υπέρταση – Αντιυπερτασικά φάρμακα

Γ. Χαλικιάς

12.15-14.00

Αντισυλληπτικά

Ν. Κουτλάκη

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Θεραπεία απομυελινωτικών νοσημάτων

Ι. Ηλιόπουλος

18.15-20.00

Τρέχουσες και αναδυόμενες θεραπείες για τα νευρομυϊκά νοσήματα: Αλλάζοντας τη φυσική πορεία νοσημάτων

Μ. ΓώγουΚΥΡΙΑΚΗ 9 Μαΐου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Παθοφυσιολογία Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης και πεπτικού έλκους

Σ. Βραδέλης

12.15-14.00

Φάρμακα στην αναισθησία

Π. Χλωροπούλου

28 - 30 Μαΐου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Μαΐου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.00-10.45

Πρόοδος Β΄ εξαμήνου

Ε. Μανωλόπουλος/ Σπουδαστές 11ου κύκλου ΜΤΧ

10.45-12.15

Συνδυασμός ακτινο-χημειοθεραπείας

Μ. Κουκουράκης

12.30-14.30

Εισαγωγικές γνώσεις οικονομικής θεωρίας και βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

Γ. Βασιλόπουλος

14.30-16.15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Συμμόρφωση – συνεργασία ασθενούς στην φαρμακευτική αγωγή.

Σ. Θεοδωράκης

Μέθοδοι υπολογισμού και βελτίωσης της συμμόρφωσης του ασθενούς.

18.15-20.00

Τα φάρμακα στον βαρέως πάσχοντα

Β. ΠαπαϊωάννουΣΑΒΒΑΤΟ 29 Μαΐου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Μικροβίωμα και φάρμακα

Γ. Κολιός

12.15-14.00

Αντίγραφα – Βιοπαρόμοια – Βιοκαλύτερα Φάρμακα

Ε. Μανωλόπουλος

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-20.00

Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας

Μ. ΓείτοναΚΥΡΙΑΚΗ 30 Μαΐου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Φυματίωση: επιδημιολογία, κλινική εικόνα, διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση

Σ. Ανευλαβής

12.15-14.00

Νεφρική νόσος και φάρμακα

Σ. Παναγούτσος

Νεφροτοξικότητα φαρμάκων

11 - 13 Ιουνίου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Ιουνίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.00-14.00

Παρουσίαση Πτυχιακών εργασιών προηγούμενων κύκλων

Ε. Μανωλόπουλος / Γ. Κολιός/ Μέλη Τριμελών/ Σπουδαστές ΜΤΧ

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Φυσιολογία / λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού συστήματος

Π. Στειρόπουλος

Συσκευές εισπνεομένων φαρμάκων

18.15-20.00

Βρογχοδιασταλτικά – Αντιφλεγμονώδη φάρμακα

Σ. Ανευλαβής

Αντιβηχικά – Αποχρεμπτικά – Βλεννοδραστικά φάρμακαΣΑΒΒΑΤΟ 12 Ιουνίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Βρογχικό Άσθμα: νοσολογία και θεραπεία

Π. Στειρόπουλος

12.15-14.00

Φαρμακοεπιγονιδιωματική και η επανάσταση των Omics

Γ. Ράγια

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Μικροβίωμα και φάρμακα ΙΙ

Γ. Κολιός

18.15-20.00

Ιογενείς λοιμώξεις (+COVID-19) / Αντιϊκά Φάρμακα

Π. ΠαναγόπουλοςΚΥΡΙΑΚΗ 13 Ιουνίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Φαρμακευτική αντισύλληψη και οικογενειακός προγραμματισμός

Π.Τσικούρας

12.15-14.00

Φαρμακευτικές θεραπείες οφθαλμών

Α. Παπανδρούδης

25 - 27 Ιουνίου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Ιουνίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Θεραπεία Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

Κ. Μιμίδης

12.15-14.00

Αρχές συνταγογραφίας

Γ. Κολιός

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.00

Σκιαγραφικά μέσα: Ανεπιθύμητες ενέργειες και αντιμετώπιση τους

Ν. Κουρκουτσάκης

17.15-18.00

Ενημέρωση-συζήτηση για Πτυχιακές

Ε. Μανωλόπουλος

18.15-20.00

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια: πρόληψη και θεραπεία

Κ. ΒαδικόλιαςΣΑΒΒΑΤΟ 26 Ιουνίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Αναδυόμενες θεραπείες στα λευχαιμικά σύνδρομα

Ι. Κοτσιανίδης

12.15-14.00

Αντιπηκτικά Φάρμακα και οι κλινικές τους χρήσεις: Κολπική μαρμαρυγή, πνευμονική εμβολή, κα

Σ. Κωνσταντινίδης

14.00-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-18.00

Τεχνητή Νοημοσύνη / Μηχανική Μάθηση: Εισαγωγή, εφαρμογή στην υγεία

Γ. Ιωαννάκης

18.15-19.00

Χρήση και ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων στην ΩΡΛ περιοχή

Η. Καραπάντζος

19.15-20.00

Διάρροια

Σ. ΒραδέληςΚΥΡΙΑΚΗ 27 Ιουνίου 2021

ΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.15-12.00

Καρδιακή Ανεπάρκεια: Νοσολογία, σταδιοποίηση και θεραπεία

Δ.Τζιακάς

12.15-14.00

Διάγνωση, διαχείριση και θεραπεία ανοϊκών συνδρόμων

Κ. Βαδικόλιας